Pakalpojumi

Lai kāda būtu Jūsu situācija vai tās sarežģītības pakāpe, TavsJurists.lv atradīs Jums piemērotāko juristu, kurš sniegs palīdzību ikvienā juridiskā jautājumā. Zemāk uzskaitīti tikai izplatītākie no pakalpojumiem, kurus sniedz speciālisti no Tavsjurists.lv loka.

 

 Konsultācijas

Lai Jūs varētu apspriest ar izvēlēto juridisko pakalpojumu sniedzēju iespējamos risinājumus Jūsu jautājumam vai problēmai, Jums būs nepieciešama konsultācija. Ja pēc pārrunām ar juristu, saprotat, ka Jums tiešām ir nepieciešama kvalificēta juridiskā palīdzība, Jums būs iespēja vienoties ar juridisko pakalpojumu sniedzēju par turpmāko pakalpojumu saņemšanu (līgumu un citu dokumentu sagatavošanu vai pārstāvību). 

 

Dokumentu sagatavošana

Ja Jums nepieciešams sagatavot dokumentus iesniegšanai dažādās valsts iestādēs (piemēram, uzņēmuma reģistrācijai Uzņēmumu reģistrā) vai Jūs vēlaties būt drošs par darījuma noteikumiem (piemēram, slēdzot pirkuma, rokas naudas vai aizdevuma līgumu), mūsu izvēlētais speciālists sagatavos Jums līgumus un vienošanās, kā arī, ja nepieciešams, veiks Jūsu sagatavoto dokumentu pārbaudi, koriģēšanu un izpildes kontroli.

    Pēc Jūsu pieprasījuma, mūsu sadarbības partneri Jums nodrošinās jebkura veida un jebkādas sarežģītības dokumentu sagatavošanu, tostarp:

 • valsts iestāžu lēmumu un faktiskās rīcības pārsūdzībai;
 • maksātnespējas procesa uzsākšanai;
 • nekustamā īpašuma iegādes procesam;
 • parāda un zaudējumu atlīdzības piedziņai;
 • laulības šķiršanai tiesas ceļā;
 • uzņēmumu, biedrību un citu nodibinājumu reģistrācijai vai izmaiņu veikšanai reģistrā;
 • pirkuma, piegādes, nomas (īres), aizdevuma, darba un citu tiesisku attiecību nodibināšanai;
 • tiesvedības civilprocesa vai administratīvā procesa uzsākšanai;
 • administratīvo sodu pārsūdzībai;
 • dalībai publiskā iepirkumā;
 • atlīdzības pieprasīšanai no aviokompānijām;
 • pārstāvības nodibināšanai u.c;

 

Pārstāvība tiesās un valsts iestādēs

Ja Jums ir nepieciešama profesionāla juridiskā palīdzība vai pārstāvība tiesā vai valsts iestādes, Tavsjurists.lv nodrošinās juridisko palīdzību jebkurā tiesību jomā, jo katrs no mūsu sadarbības juristiem specializējies noteiktā tiesību nozarē un spēs kvalitatīvi pārstāvēt Jūsu intereses tiesās (arī pirmstiesas procesā) un valsts iestādēs, kā arī visa veida komercdarījumos.

Pieprasīt Juristu