Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība

Klientu pārstāvība attiecībās ar valsts iestādēm par cirsmas atļaujas vai zveju speciālo atļauju iegūšanu, zaudējumu atlīdzināšanā par meža zvēru nodarītajiem postījumiem zemei. Pārstāvība strīdu gadījumos ar blakus zemju īpašniekiem. Konsultācijas lauksaimniecības vai meža zemes iegādē un pārdošanā.

Pieprasīt Juristu