Civilprocess

Gan fizisku, gan juridisku personu pārstāvēšana tiesā civillietās. Jebkāda veida juridisko dokumentu sagatavošana, tai skaitā, prasības pieteikumu, paskaidrojumu, lūgumu, pietikumu par prasības nodrošinājumu, blakus sūdzību sagatavošana. Tiesas spriedumu un lēmumu pārsūdzēšana apelācijas vai kasācijas instancēs.

Pieprasīt Juristu