Medicīnas tiesības

Cietušo personu pārstāvības nekvalitatīva medicīniskā pakalpojuma saņemšanā. Zaudējumu piedziņa par zāļu un medicīnas ierīču kaitējumu. Ceļu satiksmes negadījumu vai darba traumu rezultātā radušos zaudējumu piedziņa. Juridisko personu pārstāvība zāļu un pakalpojumu reģistrācijā.

Pieprasīt Juristu