Līgumi

Jebkāda veida līgumu, tai skaitā, pirkuma, pārdevuma, dāvinājuma, patapinājuma, glabājuma, laimes, uzņēmuma, sabiedrības, sadarbības, pārvaldīšanas, pārvadājuma līgumu sagatavošana, kā arī pušu pārstāvība šo līgumu nepildīšanas vai izbeigšanas gadījumā.

Pieprasīt Juristu