Administratīvais process

Fizisku un juridisku personu pārstāvība attiecībās ar valsts iestādēm. Iesniegumu, lūgumu vai sūdzību sagatavošana, tai skaitā, jebkādu administratīvo aktu pārsūdzēšana iestādē vai tiesā.

Pieprasīt Juristu