Darba tiesības

Darbinieka pārstāvība attiecībās ar darba devēju, par darba atlīdzības izmaksu, atvaļinājuma piešķiršanu, taisnīgiem darba apstākļiem, diskriminācijas pārtraukšanu, darba līguma uzteikšanu. Juridisko konsultāciju sniegšana darba devējam un pārstāvība attiecībās ar darbiniekiem un valsts iestādēm. Darba līgumu sagatavošana un izskatīšana, darba attiecību izbeigšana, jebkuru strīdu izšķiršana.

Pieprasīt Juristu