Pilsonība, migrācija

Dokumentu sagatavošana un iesniegšana vīzu vai uzturēšanās atļaujas saņemšanai gan ārzemniekiem, gan ārzemnieku laulātajiem un bērniem. Pārstāvība attiecībās ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, ja ir saņemts lēmums par vīzas vai uzturēšanās atļaujas atteikšanu.

Pieprasīt Juristu