Patērētāju tiesības

Juridiskas palīdzības sniegšana fiziskām personām attiecībās juridisku personu (veikaliem, pakalpojumu sniedzējiem, viesnīcām, aviokompānijām) par zaudējumu segšanu, kuri radušies, saņemot nekvalitatīvu vai bojātu preci, kā arī ja juridiskā persona ir sniegusi nekvalitatīvu pakalpojumu.

Pieprasīt Juristu