Nekustamais īpašums un būvniecība

Klienta pārstāvība nekustamā īpašuma pārdošanā un pirkšanā, pirkuma / pārdevuma līguma sagatavošana un izskatīšana, nekustamā īpašuma reģistrācija zemesgrāmatā. Dokumentu sagatavošana un klienta pārstāvībā Būvvaldē būvatļaujas saņemšanai.

Pieprasīt Juristu