Dzīvokļu īres tiesības

Īrnieku un izīrētāju konsultēšana par īres līguma sagatavošanu un noslēgšanu, tā izbeigšanu vai labojumu veikšanu īres līgumā. Klienta pārstāvībā strīdos, kas cēlušies no īres līguma nepildīšanas, tā prettiesiskas laušanas vai zaudējumu nodarīšanas īpašumam.

Pieprasīt Juristu