Bērnu un ģimenes tiesības

Juridiskās palīdzības sniegšana laulības līguma noslēgšanā, laulības šķiršanas gadījumā, bērnu aizgādības vai bērnu adopcijas jautājumos, kā arī strīdos par uzturlīdzekļu noteikšanu vai to maksāšanu un vienošanos par apmeklējuma tiesībām.

Pieprasīt Juristu