Komerctiesības

Juridiskās palīdzības sniegšana gan komercdarījumos, gan komercreģistrā (Uzņēmumu reģistrā). Komercdarījumos konsultācijas tiek nodrošinātas tikai juridiskām personām par līgumu noslēgšanu, to korektu izpildi un pārstāvību strīdu gadījumos.  Komercreģistrā juridiskā palīdzība tiek nodrošināta gan fiziskām, gan juridiskām personām uzņēmumu vai filiāles reģistrācijas procesā, jebkuru izmaiņu veikšanā uzņēmumā, kā arī uzņēmuma apvienošanā vai likvidācijā.

Pieprasīt Juristu