Mantojuma tiesības

Mantojuma atstājēja pārstāvība, testamenta vai mantojuma līguma sagatavošana, mantojuma izsniegšana mantiniekiem. Konsultāciju sniegšana un mantinieku pārstāvība mantojuma saņemšanā, un aizstāvība pret trešo pušu nelikumīgu mantojuma piesavināšanos.

Pieprasīt Juristu