Datu aizsardzība

Juridisku konsultāciju sniegšana datu aizsardzības jautājumos par pareizu un tiesisku personu datu ieguvi, apstrādi, uzglabāšanu un nodošanu trešajām personām. Konsultācijas līgumu sagatavošanā un noslēgšanā par datu ieguvi un to apstrādi. Dokumentu sagatavošana atļauju saņemšanā no valsts datu inspekcijas. Palīdzības sniegšana fiziskām personām nelegālu datu ieguves gadījumā.

Pieprasīt Juristu