Intelektuālais īpašums (autortiesības, preču zīmes, patenti u.c.)

Juridiskās palīdzības sniegšana preču zīmes vai intelektuālā īpašuma reģistrāciju Patentu valdē. Pārstāvība strīdos par nelikumīgu, patentu, preču zīmes vai intelektuālā īpašuma izmantošanu vai piesavināšanos.

Pieprasīt Juristu