Apdrošināšana

Juridisku konsultāciju sniegšana un klienta pārstāvēšana strīdos ar apdrošinātāju par apdrošināšanas atlīdzības saņemšanu un izmaksu.

Pieprasīt Juristu