Līgumi

Jebkāda veida līgumu, tai skaitā, pirkuma, pārdevuma, dāvinājuma, patapinājuma, glabājuma, laimes, uzņēmuma, sabiedrības, sadarbības, pārvaldīšanas, pārvadājuma līgumu sagatavošana, kā arī pušu pārstāvība šo līgumu nepildīšanas vai izbeigšanas gadījumā.